ID bài viết : S500061320 / Sửa lần cuối : 14/09/2012In

Tại sao video được đăng tải lên các trang web trở nên ngắn hơn khi đăng tải từ "PlayMemories Home" đến các dịch vụ mạng media?

  Các video được đăng tải lên các trang web trở nên ngắn hơn khi đăng tải từ "PlayMemories Home" đến các dịch vụ mạng media.

  Đây  là danh sách kích thước/ độ dài giới hạn của video khi đăng tải bằng PlayMemories Home cho từng trang web.

  • Photobucket: 80MB, 10 phút
  • YouTube: 100MB, 10 phút
  • Dailymotion: 100MB, 19 phút
  • Facebook (Video): 100MB, 1 phút 59 giây
  • Personal Space: 150MB, 20 phút
  • Youku: 200MB, 5 phút  (chỉ có ở Trung Quốc)


  Khi độ dài của video đạt tới mức tối đa, phần còn lại của video sẽ không được đăng tải.

    Khi video đạt tới kích thước tối đa trước khi đạt tới độ dài tối đa, đoạn video được xử lý khác nhau tùy thuộc vào các thiết lập đăng tải như sau.


  • Với Prioritize Image Quality: Video sẽ ngắn hơn theo kích thước giới hạn của dịch vụ. (Phần còn lại của video sẽ bị cắt bỏ)
  • Với Prioritize Upload Speed: Chất lượng hình ảnh của video sẽ được hạ xuống theo kích thước giới hạn của dịch vụ. (Video có thể được đăng tải đầy đủ.)