ID bài viết : 00112406 / Sửa lần cuối : 30/03/2021In

Việc điều chỉnh Audio Rec Level không có sẵn hoặc không có âm thanh nào được ghi lại khi sử dụng micro ngoài với bộ chuyển đổi XLR.

Việc điều chỉnh Audio Rec Level không có sẵn hoặc không có âm thanh nào được ghi lại khi sử dụng micro ngoài với bộ chuyển đổi XLR.

  Thực hiện các bước dưới đây để khắc phục sự cố nếu âm thanh không được ghi lại cùng phim khi đang sử dụng micro bên ngoài với các bộ chuyển đổi Sony® XLR.

  LƯU Ý:
  Bởi vì mỗi bước có thể đại diện cho một giải pháp về vấn đề này, kiểm tra tình trạng âm thanh của phim sau khi hoàn thành mỗi bước.

   

  1. Hãy đảm bảo các kết nối
  2. Hoặc phích cắm được kết nối an toàn với đế Multi-Interface trên máy ảnh.
  3. Hãy chắc rằng Audio Recording đang được thiết lập ON trong máy ảnh.
  4. Hãy chắc rằng micro ngoài được kết nối với đầu vào INPUT1 của bộ chuyển đổi XLR.

  QUAN TRỌNG: Âm thanh có thể không được ghi nhận nếu việc chuyển đổi REC CH SELECT của bộ chuyển đổi XLR được thiết lập để CH1 · CH2 và microphone được kết nối với INPUT2.

  1. Nếu bạn đang sử dụng micro được cung cấp với bộ chuyển đổi XLR hoặc micro +48V ( công suất ảo), cài đặt INPUT1 chuyển sang MIC +48V.
  2. Nếu bạn đang sử dụng microphone bằng pin hoặc micro mà không cần nguồn cung cấp điện, cài đặt chuyển đổi INPUT1 sang MIC.
  3. Nếu bạn đang sử dụng thiết bị âm thanh bên ngoài (mixer, vv) thiết lập chuyển đổi INPUT1 sang LINE.

  XLRK1M_panel