ID bài viết : 00095413 / Sửa lần cuối : 13/04/2022In

Cách truyền ảnh từ máy ảnh sang máy tính Mac

  Làm theo các bước sau đây để sao chép ảnh từ máy ảnh sang máy tính Apple Macintosh.

  1. Kết nối trực tiếp máy ảnh với cổng USB trên máy tính.

  2. Bật máy ảnh.

   Lưu ý: Nếu một chương trình hoặc ứng dụng chụp ảnh tự động khởi động, hãy đóng chương trình hoặc ứng dụng đó lại.

  3. Sao chép ảnh từ máy ảnh.

   1. Mở Finder (Trình tìm kiếm).
   2. Chọn Go (Chuyển đến).
   3. Chọn Computer (Máy vi tính).
   4. Chọn NO NAME (KHÔNG CÓ TÊN) hoặc biểu tượng UNTITLED (CHƯA ĐẶT TÊN).
   5. Chọn ảnh bạn muốn sao chép.
    1. Nhấp vào thư mục DCIM.

    2. Nhấp vào thư mục 100MSDCF.

    3. Nhấn giữ phím SHIFT.

    4. Trong khi nhấn giữ phím SHIFT, nhấp để chọn ảnh bạn muốn truyền.

   6. Sau khi chọn ảnh xong thì nhả phím SHIFT.
   7. Nhấn Command+C để sao chép các tập tin.
  4. Dán các tập tin ảnh vào máy tính.

   1. Trên Finder Bar (Thanh tìm kiếm), chọn Go (Chuyển đến), All my files (Tất cả tập tin của tôi), sau đó chọn Pictures (Ảnh).
   2. Nhấn Command+V để dán tập tin vào thư mục Pictures (Ảnh).

  Lưu ý:

  • Nếu bạn không nhớ vị trí lưu ảnh, hãy sử dụng tính năng Search (Tìm kiếm) trên máy tính để xác định vị trí.
  • Ảnh ở định dạng RAW cần được xử lý bằng phần mềm Imaging Edge Desktop trước khi có thể sử dụng ảnh trong hầu hết các phần mềm ảnh.