ID bài viết : S500061219 / Sửa lần cuối : 11/05/2012In

Tại sao dấu ? xuất hiện trên danh sách hình ảnh thu nhỏ tại VISUAL/EVENT INDEX?

    Dấu ? xuất hiện trên danh sách hình ảnh thu nhỏ tại VISUAL/EVENT INDEX.

    Có thể do các nguyên nhân sau:

    • Việc tải dữ liệu cho Index có thể bị thất bại. Lỗi này có thể được giải quyết bằng cách tắt nguồn và bật lại 
    • Các dữ liệu hình ảnh có thể bị hỏng vì bạn tháo pin, nguồn điện AC, hoặc thẻ nhớ trước khi đèn truy cập tắt. Khi tháo bỏ chúng, hãy đảm bảo đèn truy cập đã tắt.
    • Bạn đã xóa các tập tin hình ảnh từ thiết bị lưu trữ bằng hệ điều hành máy tính.