ID bài viết : 00150230 / Sửa lần cuối : 26/05/2016

Khả năng tương thích các tính năng của PlayMemories Mobile.

Khả năng tương thích các tính năng của PlayMemories Mobile.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Với PlayMemories Mobile, bạn có thể thao tác máy ảnh của bạn từ một điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Nhấn vào đây để kiểm tra các Máy ảnh hỗ trợ Memories Mobile và tính năng.