ID bài viết : 00083073 / Sửa lần cuối : 30/03/2021In

Hình ảnh không được hiển thị chính xác trên Màn hình Clip-on LCD

  Thực hiện theo các bước dưới đây để khắc phục vấn đề này.

  LƯU Ý: Bởi vì mỗi bước đại diện cho một giải pháp hợp lý cho vấn đề này, hãy kiểm tra các hình ảnh sau khi hoàn thành từng bước.

  1. Hãy chắc chắn rằng cáp HDMI được kết nối an toàn với máy ảnh và màn hình LCD clip-on.
  2. Thay đổi các thiết lập của đầu ra HDMI trong menu máy ảnh. 
   • Độ phân giải đầu ra HDMI phải là 800 x 480 điểm ảnh hoặc cao hơn nếu không các hình ảnh hiển thị trên màn hình Clip-on LCD sẽ nhỏ.
   • Một số tính năng, chẳng hạn như phóng đại điểm ảnh, có thể không sử dụng được tùy thuộc vào các thiết lập đầu ra HDMI.
   • Tỷ lệ của màn hình Clip-on LCD là 15:09, vì vậy sọc đen có thể xuất hiện ở trên và dưới hoặc ở mỗi bên của hình ảnh nếu phim có tỉ lệ 16:9, 4:3 hoặc 3:2.
  3. Hãy thử với một cáp HDMI khác.