ID bài viết : 00135150 / Sửa lần cuối : 30/04/2020In

Hướng dẫn tạo đĩa với PlayMemories Home.

Tạo đĩa với PlayMemories Home.

    Bạn có thể tạo đĩa như sau bằng Playemories Home:

    • Đĩa DVD-Video với chất lượng hình ảnh tiêu chuẩn (STD) với một menu DVD bằng cách ghép các đoạn phim đã được đưa vào máy tính của bạn.
    • Đĩa định dạng AVCHD với chất lượng hình ảnh cao (HD) bằng cách ghép các đoạn phim định dạng AVCHD đã được đưa vào máy tính của bạn.
    • Đĩa Blu-ray Disc với chất lượng hình ảnh cao (HD) bằng cách ghép các đoạn phim định dạng AVCHD đã được đưa vào máy tính của bạn. Để tạo đĩa Blu-ray, trước tiên bạn phải cài đặt một add-on phần mềm cụ thể. Để biết thêm chi tiết, tham khảo website .

    Hãy xem đoạn phim sau đây để biết từng bước hướng dẫn về việc đánh đĩa với PlayMemories Home.


     

    Những điều bạn sẽ cần:

    1. Một máy tính với đầu ghi đĩa DVD hoặc Blu-ray
    2. Phần mềm PlayMemories Home
    3. Một đĩa có thể ghi được DVD hoặc Blu-ray