• Khối lượng

    110g

   • Kích thước

    65 x 26.6mm