Giới thiệu về bản tải xuống này

Lợi ích và cải tiến

Phần mềm Camera Driver này dùng để chạy máy ảnh trên máy tính sử dụng Mac OS 11 hoặc 12. Điều này chỉ áp dụng cho bản cập nhật máy ảnh hỗ trợ Mac OS 11 hoặc 12 và không hỗ trợ bất kỳ bản cập nhật máy ảnh nào không có liên kết đến trang này.

Các yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành

  • Mac OS 11, 12

Phần cứng máy tính

  • Máy tính Mac có vi xử lý Apple Silicon

Tải xuống và Cài đặt

Hướng dẫn cài đặt

Nhấp vào nút Download (Tải xuống) để tải xuống Camera Driver. Để biết hướng dẫn cài đặt và cập nhật, hãy quay lại trang Firmware Update (Cập nhật firmware) và làm theo các quy trình đã nêu.

  • Tập tin tải xuống: Camera_Driver_2110a.dmg
  • Kích thước tập tin: 158 KB (158 277 byte)