ID bài viết : 00228251 / Sửa lần cuối : 15/06/2022In

Ống kính kêu lách cách khi tôi lay động máy. Có phải ống kính bị vỡ không?

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Sử dụng mô-tơ tuyến tính để lấy nét. 

    Nếu không cấp nguồn cho mô-tơ tuyến tính (*) thì nhóm ống kính sẽ không được giữ ở vị trí cố định. Nếu thiết bị rung lắc, nhóm ống kính có thể dịch chuyển và tạo ra âm thanh. Tuy nhiên, đây không phải là trục trặc. 

    Ngoài ra, ngay cả khi nhóm ống kính bên trong bị dịch chuyển do rung lắc trong quá trình vận chuyển, v.v. thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất máy, v.v. 

    * Khi tắt máy ảnh hoặc khi thiết bị không được gắn vào máy ảnh