ID bài viết : 00065276 / Sửa lần cuối : 21/10/2020In

Ống kính nào tương thích với Fast Hybrid AF?

  Các ống kính sau đây tương thích với Fast Hybrid AF  và được hỗ trợ để sử dụng với dòng máy ILCE-7, NEX-5T, NEX-5R và NEX-6:

  • SEL1018 (E 10-18mm F4)
  • SEL18200 (E 18-200mm F3.5-6.3)
  • SEL18200LE (E 18-200mm F3.5-6.3)
  • SEL1855 (E 18-55mm F3.5-5.6)
  • SEL20F28 (E 20mm F2.8)
  • SEL24F18Z (Sonnar T* E 24mm F1.8)
  • SEL30M35 (E 30mm F3.5 Macro)
  • SEL35F18 (E 35mm F1.8)
  • SEL50F18 (E 50mm F1.8)
  • SEL55210 (E 55- 210mm F4.5-6.3)
  • SELP1650 (E PZ 16-50mm F3.5-5.6)
  • SELP1670Z (Vario-Tessar T* E16-70mm F4)
  • SELP18200 (E PZ 18-200mm F3.5-6.3)

  IMPORTANT: Make sure both your camera and the lens have the latest firmware installed to ensure compatibility.

  QUAN TRỌNG: Hãy chắc chắn rằng cả máy ảnh của bạn và các ống kính đều đã cài đặt firmware mới nhất để đảm bảo khả năng tương thích.

  Các ống kính sau đây với Fast Hybrid AF  và chỉ được hỗ trợ để sử dụng với các mô hình ILCE-7:

  • SEL2870 (28-70mm F3.5-5.6 Full Frame FE Lens)
  • SEL35F28Z (Sonnar T* 35mm F2.8 Full Frame FE Lens)
  • SEL55F18Z (Sonnar T* 55mm F1.8 Full Frame FE Lens
  • SELP18105G (E PZ 18-105mm F4)