CHỜ - Đọc phần Tập tin bắt buộc trước khi tải xuống tập tin này.

Tải xuống bắt buộc

Trừ khi được thông báo khác, phải cài đặt tập tin được liệt kê dưới đây TRƯỚC Bản cập nhật Phần mềm Hệ thống Ống kính (Firmware) SEL1635GM phiên bản .03 (máy Mac) để tập tin hoạt động đúng cách. Nếu có nhiều tập tin bắt buộc được liệt kê, hãy cài đặt chúng theo thứ tự trình bày trên trang này.

Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các loại máy sau đây:

 • Ống kính: SEL1635GM
 • Lưu ý: Bản cập nhật phần mềm hệ thống ống kính này áp dụng cho thân máy E-mount.
  • Một số mẫu máy không thể sử dụng bản cập nhật này được. (danh sách mẫu máy)
  • Khi sử dụng PXW-FS7M2, vui lòng làm theo quy trình trong hướng dẫn sử dụng của PXW-FS7M2.

Thông tin bản tải xuống này

Các lợi ích và điểm cải tiến

 • Khắc phục sự cố hiếm gặp là một số ống kính SEL1635GM không khởi động đúng cách khi dùng chung với máy ảnh ILCE-7M3 hoặc ILCE-7RM3

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Bản cập nhật Phần mềm Hệ thống Ống kính (Firmware) SEL1635GM phiên bản .03 (máy Mac)

Phiên bản tập tin

 • 03

Dung lượng tập tin

 • 2.26 MB (2.377.038 byte)

Ngày phát hành

 • 22/01/2019

Chuẩn bị

Xác nhận phiên bản phần mềm hệ thống của ống kính

Làm theo hướng dẫn bên dưới để kiểm tra phiên bản phần mềm hệ thống của ống kính.

 • Cần cập nhật phiên bản phần mềm hệ thống ống kính [Ver.02] (Phiên bản .02).
 • Không cần cập nhật đối với phiên bản phần mềm hệ thống ống kính [Ver.03] (phiên bản .03).

 1. Chọn Menu →Setup (Thiết lập) → Version (Phiên bản) trên máy ảnh.
 2. Phiên bản phần mềm hệ thống của ống kính sẽ hiển thị như hình bên dưới.


 3. Nếu bạn đang sử dụng dòng QX, hãy khởi động trình cập nhật phần mềm hệ thống của ống kính trên máy tính và kiểm tra phiên bản phần mềm hệ thống của ống kính bằng cách chạy cập nhật.

Yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành

Phiên bản mới nhất của bản cập nhật phần mềm hệ thống của ống kính tương thích với các phiên bản được sử dụng phổ biến nhất của máy Mac:

 • macOS 10.12 - 10.14*

  *Quan trọng:
  Đối với macOS 10.13 - 10.15, hãy đảm bảo "DriverLoader_1015" đã được cài đặt trước khi cập nhật phần mềm.

  Quan trọng:
  Đối với macmacOS 11 – 12, hãy đảm bảo "System Software Update Helper" đã được cài đặt trước khi cập nhật phần mềm.


Phần cứng máy tính

Phiên bản mới nhất của bản cập nhật phần mềm hệ thống của ống kính tương thích với phần cứng sau:

 • Dung lượng đĩa cứng: 200MB trở lên
 • RAM: 512MB trở lên
  Lưu ý: Vui lòng đóng tất cả phần mềm ứng dụng khác trước khi cập nhật phần mềm hệ thống của ống kính.
 • Các mục khác dành cho Máy ảnh ống kính rời α
  • Nguồn điện cho máy ảnh: Bộ pin đã được sạc đầy hoặc Bộ chuyển đổi AC chuyên dụng (bán riêng)
   Lưu ý: Chỉ có thể tiến hành cập nhật khi mức pin còn lại là (3 vạch) trở lên. Bạn nên sử dụng pin đã sạc đầy hoặc bộ chuyển đổi AC chuyên dụng (bán riêng). Tháo báng tay cầm dọc khi bạn cập nhật phần mềm hệ thống của ống kính.
  • Cáp USB kèm theo máy ảnh
   Lưu ý: Chức năng cập nhật có thể không hoạt động đúng với những cáp USB khác.
 • Các mục khác dành cho Máy ảnh - Phát sóng & Sản xuất
  • Nguồn điện cho máy ảnh: Bộ chuyển đổi AC chuyên dụng
  • Cáp USB

Tải xuống và Cài đặt

Lưu ý quan trọng:

 • Chỉ có thể tiến hành cập nhật phần mềm hệ thống của ống kính khi ống kính được gắn với máy ảnh. Bạn không thể cập nhật phần mềm hệ thống của ống kính khi sử dụng máy ảnh khác.
 • Gắn ống kính với máy ảnh trước khi cập nhật phần mềm hệ thống của ống kính. Hãy đảm bảo máy ảnh đã tắt.
 • Khi cập nhật phần mềm hệ thống của ống kính, hãy sử dụng bộ pin đã được sạc đầy hoặc bộ chuyển đổi AC chuyên dụng (được bán riêng). (dành cho Máy ảnh ống kính rời α)
 • Khi cập nhật phần mềm hệ thống của ống kính, hãy sử dụng bộ chuyển đổi AC chuyên dụng (dành cho Máy ảnh – Phát sóng & Sản xuất)
 • Không tháo pin khi đang cập nhật; nếu không, máy ảnh có thể bị hỏng do tắt nguồn đột ngột
 • Trước tiên, hãy tháo thẻ nhớ khỏi máy ảnh
 • Không để máy tính chuyển sang chế độ ngủ. Trong trường hợp máy tính chuyển sang chế độ ngủ và quá trình cập nhật bị gián đoạn, hãy làm lại toàn bộ quá trình cập nhật từ đầu

Cách tải xuống trình cập nhật phần mềm hệ thống của ống kính:

 1. Sau khi đọc xong thông báo miễn trừ trách nhiệm, hãy bấm vào Download (Tải xuống).
 2. Quá trình tải xuống tập tin [Update_SEL1635GMV3D.dmg] sẽ bắt đầu.
 3. Hãy lưu tập tin vào màn hình desktop của máy tính (khuyến nghị).

Sau khi tập tin được tải xuống thành công, bạn đã sẵn sàng để cài đặt bản cập nhật phần mềm hệ thống ống kính phiên bản .03 dành cho SEL1635GM.

Bước 1: Khởi động trình cập nhật phần mềm hệ thống của ống kính

 1. Bấm đúp vào tập tin [Update_SEL1635GMV3D.dmg] mà bạn đã tải xuống. - Không kết nối máy ảnh vào thời điểm này.
 2. Bấm đúp vào biểu tượng [Update_SEL1635GMV3D] hiện ra trên màn hình Desktop.
 3. Bấm đúp vào biểu tượng [Lens system software Updater] (Trình cập nhật phần mềm hệ thống của ống kính).
 4. Để tải phần mở rộng kernel, thông báo sẽ nhắc bạn cho phép ứng dụng này thực hiện thay đổi. Nhập mật khẩu cho tài khoản quản trị.


 5. Cửa sổ trình cập nhật phần mềm hệ thống của ống kính sẽ hiện ra.


 6. Bật máy ảnh. Nếu máy ảnh đã được bật, hãy tắt rồi bật lại.
  Theo hướng dẫn trên Trình cập nhật phần mềm hệ thống ống kính, chọn [Menu] → [Setup] (Thiết lập) → [USB Connection] (Kết nối USB) trên máy ảnh và kiểm tra xem [Mass Storage] (Bộ lưu trữ) đã được chọn chưa. (Nếu bạn đang sử dụng dòng QX thì không cần thực hiện bước này). Nếu chế độ được chọn không phải là [Mass Storage] (Bộ lưu trữ), hãy chọn [Mass Storage] (Bộ lưu trữ).


 7. Trước tiên, hãy tháo thẻ nhớ khỏi máy ảnh. Kết nối máy ảnh với máy tính bằng cáp USB kèm theo.
  Nếu thông báo lỗi xuất hiện trên màn hình máy tính, hãy thử các cách sau đây.
  - Ngắt kết nối cáp USB khỏi máy ảnh rồi kết nối lại.
  - Nếu có một cổng USB khác trên máy tính, hãy kết nối lại cáp USB với cổng đó.

 8. Bấm Next (Kế tiếp) trên trình cập nhật phần mềm hệ thống của ống kính. Cửa sổ trình cập nhật phần mềm hệ thống của ống kính hiện ra trên máy tính và thông báo "Follow computer instructions" (Làm theo hướng dẫn trên máy tính) hiện ra trên màn hình máy ảnh.
  Máy tính:

  Máy ảnh:


  Lưu ý: Từ thời điểm này trở đi, tuyệt đối không tắt máy ảnh cho đến khi quá trình cập nhật phần mềm hệ thống của ống kính hoàn tất.
  Có thể mất ít phút để màn hình thay đổi tùy thuộc vào model máy ảnh.

 9. Khắc phục sự cố:
  • Nếu thông báo "The update is not available for your model." (Không có bản cập nhật dành cho model của bạn) hiện ra, hãy kiểm tra xem tập tin phần mềm hệ thống mà bạn đang muốn cài đặt có phải là tập tin đúng cho ống kính được gắn trên máy ảnh của bạn không.
   Trong trường hợp trình cập nhật phần mềm hệ thống đúng của ống kính đang chạy, hãy đóng trình cập nhật, ngắt kết nối cáp USB, tắt máy ảnh và quay lại bước 1 "Start up lens system software updater" (Khởi động trình cập nhật phần mềm hệ thống của ống kính).
  • Nếu thông báo "Could not find camera with the lens for this update mounted." (Không tìm thấy máy ảnh có ống kính để cài đặt bản cập nhật này) hiện ra, hãy kiểm tra xem máy ảnh của bạn có được liệt kê trong phần "Relevant Products" (Sản phẩm liên quan) và máy ảnh có được kết nối với máy tính bằng cáp USB hay không
 10. Bấm Next (Kế tiếp) trên trình cập nhật phần mềm hệ thống của ống kính. Phiên bản hiện tại và phiên bản sau khi cập nhật hiện ra ở phần dưới bên trái của màn hình. Nếu phiên bản phần mềm hệ thống hiện tại của ống kính là .03 thì không cần cập nhật. Trong trường hợp này, hãy dừng kết nối USB và bấm Finish (Kết thúc), tắt máy ảnh, tháo bộ pin và/hoặc bộ chuyển đổi AC, lắp lại pin hoặc kết nối lại bộ chuyển đổi AC và bật máy ảnh.

  Cần cập nhật


  Không cần cập nhật


 11. Hãy xác nhận [Current version] (Phiên bản hiện tại) là .02, bấm [Next] (Kế tiếp). Dữ liệu đang được truyền sang máy ảnh (khoảng 5 giây).
  Lưu ý: Tuyệt đối không tắt máy ảnh hoặc ngắt kết nối cáp USB trong khi cập nhật.


 12. Khi truyền dữ liệu hoàn tất, màn hình sau sẽ xuất hiện:


  Bấm Finish (Kết thúc).
 13. Quá trình cập nhật bắt đầu và các vạch tiến độ được hiển thị trên máy ảnh (khoảng 30 giây).


 14. Quá trình cập nhật hoàn tất khi thông báo "Lens update complete." (Đã hoàn tất cập nhật ống kính) hiện ra trên máy ảnh.
  Nếu bạn đang sử dụng dòng QX thì quá trình cập nhật hoàn tất khi màn hình của dòng QX biến mất. 15. Ngắt kết nối USB.
  Lưu ý: Sau khi hoàn tất cập nhật, hãy tắt máy ảnh, tháo bộ pin và/hoặc bộ chuyển đổi AC, lắp lại pin hoặc kết nối lại bộ chuyển đổi AC và bật máy ảnh.

Bước 2: Xác nhận xem phiên bản phần mềm hệ thống của ống kính có phải là Ver.03 (phiên bản .03) hay không.

 1. Trên máy ảnh, chọn Menu → Setup (Thiết lập) → Version (Phiên bản).
 2. Phiên bản phần mềm hệ thống của ống kính sẽ hiển thị như hình bên dưới.

Hỏi & Đáp

Quá trình cập nhật chưa hoàn thành và máy ảnh

Khi thấy màn hình đen từ 15 phút trở lên, hãy làm theo các bước dưới đây để khắc phục sự cố:

 1. Ngắt kết nối cáp USB khỏi máy tính.
 2. Tháo pin và bộ chuyển đổi AC ra khỏi máy ảnh, giữ nguyên trạng thái trong khoảng vài phút, sau đó lắp pin lại hoặc kết nối lại với bộ chuyển đổi AC.
 3. Khởi động lại máy tính.
 4. Bật máy ảnh và thực hiện lại quá trình cài đặt.