ID bài viết : 00294832 / Sửa lần cuối : 04/06/2023In

Có các đốm đen trên túi đựng máy ảnh và/hoặc các phụ kiện đi kèm.

  Sony đang nỗ lực giảm bao bì nhựa để giảm tác động đến môi trường.

  Lưu ý:

  • Đối với các sản phẩm hiện đang được vận chuyển bao gồm cả những sản phẩm đã được phát hành, chúng tôi đang dần chuyển cách đóng gói cho chính sản phẩm và cho các phụ kiện đi kèm sang các chất liệu có nguồn gốc tự nhiên.
  • Các vật liệu đóng gói có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm sản xuất. Các đốm đen, v.v. có thể nhìn thấy trên bao bì chứa sợi có nguồn gốc tự nhiên do nguyên liệu thô được sử dụng.

   Lưu ý: Hãy yên tâm rằng ngay cả khi nguyên liệu thô có thể nhìn thấy các đốm đen thì chất lượng cũng không có vấn đề gì.

  Sony sẽ tiếp tục nỗ lực giảm tác động đến môi trường trong khi vẫn duy trì chức năng và độ tin cậy của sản phẩm.
  Tham khảo:
  Kế hoạch môi trường của Sony (chỉ có tiếng Anh): https://www.sony.com/en/SonyInfo/csr/SonyEnvironment/ourvision/GM2025/