ID bài viết : 00136517 / Sửa lần cuối : 30/03/2018In

Loại ống kính nào tương thích với Fast Hybrid AF?

  Loại ống kính tương thích với Fast Hybrid AF.
  Các ống kính đi kèm thì tương thích với Fast Hybrid AF.

  Các ống kính sau đây (bán riêng) tương thích với Fast Hybrid AF sau khi cập nhật firmware.

  Sản phẩm  NEX-5R NEX-6
  E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (SELP1650) Yes Yes
  E 18-55mm F3.5-5.6 OSS (SEL1855) Yes*1 Yes*1
  E 55-210mm F4.5-6.3 OSS (SEL55210) Yes*1 Yes*1
  E 18-200mm F3.5-6.3 OSS (SEL18200) Yes*1 Yes*1
  Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA (SEL24F18Z) Yes*1 Yes*1
  E 30mm F3.5 Macro (SEL30M35) Yes*2 Yes*2
  E 50mm F1.8 OSS (SEL50F18) Yes*2 Yes*2
  E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE (SEL18200LE) Yes*2,*3 Yes*2,*3
  E 10-18mm F4 OSS (SEL1018) Yes*4 Yes*4
  E 35mm F1.8 OSS (SEL35F18) Yes*4 Yes*4
  E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS (SELP18200) Yes*4 Yes*4

  Lưu ý:

  *1: Phiên bản firmware của ống kính: Ver.02 hoặc mới hơn.
  *2: Phiên bản firmware của máy ảnh: Ver.1.01 hoặc mới hơn. Phiên bản firmware của ống kính: Ver.02 hoặc mới hơn.
  *3: Nếu phiên bản ống kính là 01, việc cập nhật sẽ được thực hiện bởi Sony. Vui lòng liên hệ trung tâm dịch vụ Sony gần nhất.
  *4: Phiên bản firmware của máy ảnh: Ver.1.01 hoặc mới hơn

  Các dòng ống kính tương thích Fast Hybrid AF sẽ được dần dần mở rộng.

  Bảng ống kính tương thích 
  Đối với việc cập nhật firmware mới nhất, vui lòng đi đến trang các dòng máy và nhấp vào thanh Download.