ID bài viết : 00111377 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Làm thế nào để tìm số serial cho máy ảnh và máy quay?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Làm thế nào để tìm số serial cho máy ảnh và máy quay?


Số serial có thể được tìm thấy bên dưới máy ảnh, trong mã vạch trên hộp đựng máy ban đầu, trên hóa đơn gốc hoặc biên lai.

  • Trên máy quay
    Image

  • Trên máy ảnh
    Image

  • Trên máy ảnh α DSLR
    Image

Trên hộp đựng ban đầu của máy:

Image

Hoá đơn gốc hoặc biên lai cũng có thể chứa số Serial của thiết bị.