ID bài viết : 00080143 / Sửa lần cuối : 28/04/2022In

Tôi có thể sử dụng ống kính và phụ kiện của bên thứ ba trên máy ảnh của tôi không?

    Một số phụ kiện ví dụ như flash gắn ngoài, bộ ngàm chuyển đổi, micrô, ống kính và bộ chuyển đổi ống kính từ các nhà sản xuất khác hiện có trên thị trường có thể tương thích với máy ảnh của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo ống kính tương thích hoàn toàn vì chúng tôi không thể kiểm tra chức năng của ống kính. Vui lòng liên hệ với nhà sản xuất các phụ kiện đó để biết đầy đủ chi tiết và khả năng tương thích.

    Chúng tôi thực sự khuyến nghị bạn sử dụng ống kính α (Alpha) và các phụ kiện trên máy ảnh của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo các nguồn sau đây: