ID bài viết : 00277831 / Sửa lần cuối : 27/07/2022In

Cách làm sạch bụi hoặc chất bẩn bên trong ống kính

    Để làm sạch bụi hoặc chất bẩn bên trong ống kính, máy ảnh hoặc ống kính phải được bảo dưỡng bởi kỹ thuật viên được ủy quyền.