ID bài viết : 00105560 / Sửa lần cuối : 03/02/2021In

Cách gỡ cài đặt và cài đặt lại trình điều khiển USB của máy ảnh từ trình quản lý thiết bị

  1. Kết nối máy ảnh với máy tính bằng cáp USB.
  2. Bật máy ảnh.
  3. Mở Device Manager của hệ điều hành.
   • Windows 8.1: Nhấp chuột phải vào nút Start (Bắt đầu), nhấp vào Control Panel (Bảng điều khiển), nhấp vào Hardware and Sound (Phần cứng và Âm thanh), trong Devices and Printers (Thiết bị và Máy in), nhấp vào Device Manager (Trình quản lý thiết bị).
   • Windows 10: Nhấp chuột phải vào nút Start (Bắt đầu), nhấp vào Device Manager (Trình quản lý thiết bị).
  4. Trong cửa sổ Device Manager (Trình quản lý thiết bị), ở bên trái của Universal Serial Bus controllers (Bộ điều khiển Bus nối tiếp đa năng), nhấp vào biểu tượng dấu cộng PLUS (+).
  5. Trong Universal Serial Bus controllers (Bộ điều khiển Bus nối tiếp đa năng), nhấp chuột phải vào Sony DSC hoặc USB Mass Storage Device (Thiết bị lưu trữ USB) để hiển thị menu thả xuống.
  6. Trong menu thả xuống, nhấp vào Uninstall (Gỡ cài đặt) hoặc Remove (Xóa).
  7. Trong hộp thoại Confirm Device Removal (Xác nhận xóa thiết bị), nhấp vào nút OK.
  8. Khởi động lại máy tính.

   LƯU Ý: Sau khi khởi động lại, máy tính sẽ nhận ra kết nối máy ảnh và bắt đầu cài đặt lại trình điều khiển USB.

  9. Hãy làm theo mọi hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt lại trình điều khiển USB.