ID bài viết : 00248904 / Sửa lần cuối : 20/09/2021In

Làm thế nào để tìm tên mẫu máy và số sê-ri của Tai nghe?

  Tai nghe choàng đầu

  Bạn thường có thể tìm thấy tên mẫu máy và số sê-ri trên tai nghe choàng đầu hoặc bên trong đệm tai, như trong hình dưới đây

  Tai nghe choàng đầu


  Tai nghe Truly Wireless

  Tên mẫu máy và số sê-ri nằm ở mặt đáy hoặc bên trong hoặc phía sau hộp sạc, như minh họa bên dưới.

  Tai nghe Truly Wireless WF-1000XM3
  Ví dụ cho WF-1000XM3

  Tai nghe Truly Wireless WF-1000X
  Ví dụ cho WF-1000X


  Lưu ý: Một số tai nghe không có số sê-ri.