• Khẩu tương đương 35mm khi gắn vào máy chụp chuẩn APS

    127.5mm

   • Góc xem (35mm)

    29゚

   • Nhóm / thành phần ống kính

    4 / 5

   • Góc xem (APS)

    19゚

   • Tỷ lệ phóng đại tối đa

    0.2

   • Số khẩu độ

    7

   • Vòng chỉnh tiêu cự

   • Đường kính của kính lọc

    55mm

   • Lấy nét gần nhất

    0.6m

   • Khẩu độ nhỏ nhất

    22

   • Mã hoá khoảng cách

   • Đo khoảng cách

   • Khối lượng

    Khoảng 175g

   • Kích thước (Đường kính x chiều dài)

    70 x 52 mm