• Khẩu tương đương 35mm khi gắn vào máy chụp chuẩn APS

    112.5 - 450mm

   • Góc xem (35mm)

    32° - 8° 10'

   • Nhóm / thành phần ống kính

    13 / 10

   • Góc xem (APS)

    21° - 5° 20'

   • Số khẩu độ

    7

   • Vòng chỉnh tiêu cự

   • Đường kính của kính lọc

    55mm

   • Lấy nét gần nhất

    1.5m

   • Khẩu độ nhỏ nhất

    32 - 38

   • Mã hoá khoảng cách

   • Khối lượng

    460g

   • Kích thước (Đường kính x chiều dài)

    71 x 122mm