• Khẩu tương đương 35mm khi gắn vào máy chụp chuẩn APS

    105 - 600mm

   • Góc xem (35mm)

    34° - 6° 10'

   • Nhóm / thành phần ống kính

    12 / 18

   • Góc xem (APS)

    23° - 4° 10'

   • Tỷ lệ phóng đại tối đa

    0.27

   • Số khẩu độ

    9

   • Vòng chỉnh tiêu cự

   • Đường kính của kính lọc

    77mm

   • Lấy nét gần nhất

    1.50m

   • Khẩu độ nhỏ nhất

    22 - 32

   • Mã hoá khoảng cách

   • Nút giữ nét

   • Bộ giới hạn tiêu cự

   • Đo khoảng cách

   • Vòng giữ nét cố định

   • Khối lượng

    Khoảng 1.5kg (chưa gắn chân đứng)

   • Kích thước (Đường kính x chiều dài)

    94.5 x 196mm