ID bài viết : 00090983 / Sửa lần cuối : 18/01/2024In

Sử dụng trình cài đặt không yêu cầu kết nối mạng (Internet) để cài đặt PlayMemories Home.

  PlayMemories Home thường được cài đặt khi tải xuống tập tin chương trình. Trình cài đặt được tải xuống theo quy trình dưới đây cho phép bạn cài đặt “PlayMemories Home” mà không cần tải xuống tập tin chương trình. Cần có kết nối mạng (Internet) để tải xuống trình cài đặt PlayMemories Home.

  Trình cài đặt PlayMemories Home được tải xuống theo quy trình dưới đây có thể được sao chép sang một máy tính không kết nối mạng để cài đặt PlayMemories Home trên máy tính đó bằng cách chạy trình cài đặt.

  LƯU Ý: Tham khảo trang sau đây để biết thông tin về các yêu cầu hệ thống.

  Yêu cầu hệ thống đối với PlayMemories Home:
  https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/disoft/int/pcenv/en/contents/index.html

  • Kiểm tra trước:
   Mạng có thể bị ngắt kết nối và quá trình tải xuống trình cài đặt có thể không thành công do các điều kiện nhận tín hiệu nếu sử dụng mạng không dây cho máy tính của bạn. Sử dụng kết nối có dây (cáp LAN) để tải xuống ổn định hơn.
  • Cách thao tác:
   Nhấp vào nút Download (Tải xuống) dưới đây để tải xuống trình cài đặt PlayMemories Home.
   LƯU Ý: Có thể mất thời gian để tải xuống trình cài đặt tùy thuộc vào môi trường mạng (tốc độ truyền) và môi trường vận hành máy tính.
  • Ảnh

   Tải trình cài đặt PlayMemories Home (PMHOME.exe) về máy tính của bạn và cài đặt.

   Để xem hướng dẫn cài đặt chi tiết, tham khảo trang sau.

   Cách cài đặt phần mềm PlayMemories Home