ID bài viết : 00095405 / Sửa lần cuối : 23/04/2018In

Cách tìm kiếm tập tin ảnh hoặc phim trên máy tính Macintosh

  1. Trên thanh menu, nhấp vào File (Tập tin).
  2. Trong menu File (Tập tin), nhấp vào Find (Tìm).
  3. Trong cửa sổ Searching (Tìm kiếm), nhập tên của tập tin hoặc thư mục bạn đang tìm kiếm.

   LƯU Ý: Nếu không biết tên tập tin, bạn có thể nhập đuôi mở rộng của tập tin. Tìm kiếm theo đuôi mở rộng của tập tin sẽ hiển thị tất cả các tập tin trên máy tính thuộc cùng loại. Xem các ví dụ dưới đây.

   • Để tìm tất cả các tập tin ảnh JPEG được lưu trên máy tính, hãy nhập .JPG vào trường tìm kiếm.
   • Để tìm tất cả tập tin ảnh RAW, hãy nhập .ARW, .SRF hoặc .SR2 vào trường tìm kiếm. .ARW là định dạng được máy ảnh Sony sử dụng thường xuyên nhất.
   • Để tìm các tập tin ảnh TIFF, hãy nhập .TIFF vào trường tìm kiếm.
   • Để tìm phim MPEG-4, hãy nhập .MP4 vào trường tìm kiếm.
   • Để tìm phim AVCHD, hãy nhập .MT2S vào trường tìm kiếm.
   • Để tìm tập tin phim khác, hãy nhập .MP2 hoặc .MOV vào trường tìm kiếm.

  Một danh sách các tập tin hoặc thư mục có liên quan được hiển thị trong cửa sổ sau khi hoàn tất tìm kiếm. Thư mục gốc chứa tập tin hoặc thư mục sẽ hiển thị ở cuối cửa sổ.