• Khẩu tương đương 35mm khi gắn vào máy chụp chuẩn APS

    80.5 - 300mm

   • Góc xem (APS)

    29° - 8°

   • Nhóm ống kính / thành phần

    9 / 13

   • Tỷ lệ phóng đại tối đa

    0.29

   • Số khẩu độ

    9

   • Vòng chỉnh tiêu cự

   • Đường kính của kính lọc

    55mm

   • Lấy nét gần nhất

    0.95m

   • Khẩu độ nhỏ nhất

    32 - 45

   • Mã hoá khoảng cách

   • Khối lượng

    Khoảng 305g

   • Kích thước (Đường kính x chiều dài)

    71.5 x 85mm