ID bài viết : S500059564 / Sửa lần cuối : 23/02/2011In

Ống kính máy ảnh DSLR: Làm thế nào để tìm số serial?

Tìm số serial ống kính máy ảnh DSLR.

  Tìm số serial ống kính máy ảnh DSLR.
  • Trên ống kính DSLR của bạn. 
  • Trên hộp sản phẩm chứa ống kính máy ảnh DSLR của bạn.
  • Trên hóa đơn hoặc phiếu thu khi mua Ống kính DSLR của bạn.

   

   Trên ống kính DSLR của bạn.
  Số serial của sản phẩm thường là 7 chữ số được in trên nhãn./support/attachments/394799/dslrlen.PNG  

  Trên hộp sản phẩm chứa ống kính DSLR của bạn.

  Nếu bạn vẫn còn giữ lại hộp ban đầu. Số có thể được tìm thấy trên mã vạch dán vào hộp.

   

  Trên hóa đơn hoặc phiếu thu khi mua ống kính DSLR của bạn
   Hóa đơn hoặc phiếu thu có thể có số serial sản phẩm của bạn.