• Khẩu tương đương 35mm khi gắn vào máy chụp chuẩn APS

    450mm

   • Góc xem (35mm)

    8° 10'

   • Nhóm / thành phần ống kính

    12 / 13 (có một kính lọc)

   • Góc xem (APS)

    5° 20'

   • Số khẩu độ

    9

   • Vòng chỉnh tiêu cự

   • Đường kính của kính lọc

    42 (chuyên dụng)

   • Lấy nét gần nhất

    2.00m

   • Khẩu độ nhỏ nhất

    32

   • Mã hoá khoảng cách

   • Nút giữ nét

   • Hệ thống SSM giúp phản hồi nhanh khi điều chỉnh

   • Bộ giới hạn tiêu cự

   • Đo khoảng cách

   • Dãi báo chiều sâu

   • Vòng giữ nét cố định

   • Khối lượng

    2.31kg (không kèm chân đứng)

   • Kích thước (Đường kính x chiều dài)

    122 x 242.5mm