ID bài viết : 00090990 / Sửa lần cuối : 18/01/2024In

"Installation is canceled because network connection is disconnected" hiển thị và tôi không thể cài đặt PlayMemories Home

  Sự cài đặt bị hủy bỏ khi mạng bị ngắt kết nối trong khi cài đặt PlayMemories Home hoặc khi không có kết nối trước khi cài đặt

  LƯU Ý: PlayMemories Home được cài đặt trong khi tải tập tin chương trình về
  Sự cài đặt sẽ bị hủy bỏ nếu không thể kết nối trong khi cài đặt PlayMemories Home hoặc khi không có kết nối trước khi cài đặt bởi vì tập tin chương trình không thể tải về trong trường hợp này 

  Mạng có thể bị ngắt kết nối nếu sử dụng kết nối không dây cho máy tính bởi do tình trạng tiếp nhận tín hiệu. Kết nối với cáp Ethernet để tải về ổn định hơn

  Tải công cụ cài đặt PlayMemories Home, không yêu cầu kết nối mạng Internet khi đang cài đặt, hãy thử xem bạn có thể cài đặt theo cách đó không

  Sử dụng công cụ cài đặt không yêu cầu kết nối mạng để cài đặt PlayMemories Home