ID bài viết : 00112002 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Một số hình ảnh và video tôi chụp không thể hiển thị được bằng PlayMemories Home.

  Một số hình ảnh và video tôi chụp không thể hiển thị được bằng PlayMemories Home.

   


  Kiểm tra như sau nếu PlayMemories Home™ không thể hiển thị hình ảnh và video được lưu trữ trong bộ nhớ máy ảnh hoặc  thẻ nhớ.

  LƯU Ý: Bởi vì mỗi bước đại diện cho một giải pháp có thể về vấn đề này, hãy kiểm tra các hình ảnh đã ghi sau khi hoàn thành mỗi bước.

  1. Cài đặt PlayMemories Home phiên bản mới nhất .
  2. Khi bạn kết nối máy ảnh với máy tính lần đầu tiên, hãy chắc chắn để kết nối bằng cáp USB được cung cấp sau khi bật máy ảnh, và chờ cho đến khi các trình duyệt được cài đặt hoàn tất.
                                                                                                          
  3. Khi thông báo sau xuất hiện, nhấn YES.
   image

   Lưu ý

   • Nếu bạn không nhấn YES, các chế độ hoạt động USB sẽ được thiết lập là MTP, và sẽ không cho phép các phần mềm PlayMemories Home có thể nhập  hình ảnh và video.
   • Khi phần mềm PlayMemories Home nhận máy ảnh, một hộp thoại Thank you for purchasing (model name)sẽ được hiển thị.
  4. Nhấn OK để đóng hộp thoại Thank you for purchasing (model name)

   Lưu ý: Nếu bạn không bấm OK, quá trình thẩm định thiết bị sẽ không được hoàn thành.

  5. Trong khi PlayMemories Home được bắt đầu, đảm bảo kết nối USB giữa máy ảnh và máy tính.
  6. Kiểm tra xem hình ảnh được lưu trữ trong bộ nhớ của máy hoặc thẻ nhớ được ghi lại bằng chính máy ảnh đó.

   LƯU Ý: Một số hình ảnh hoặc video được lưu trữ trong bộ nhớ máy hoặc trên thẻ nhớ có thể không được ghi nhận nếu do một thiết bị khác ghi lại.

  7. Nếu chế độ USB trên máy ảnh được thiết lập chế độ MTP hoặc MTP / PTP, thay đổi sang chế độ Mass Storage trước khi kết nối máy ảnh với máy tính.

  Nếu hiện tượng vẫn chưa được khắc phục, hãy tham khảo các câu trả lời sau đây.