ID bài viết : 00080143 / Sửa lần cuối : 12/05/2014

Tôi có thể sử dụng ống kính và phụ kiện của nhà sản xuất khác ngoài Sony không?

Phụ kiện và ống kính của bên thứ 3

    Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các ống kính và phụ kiện sản xuất bởi Sony (bao gồm cả ống kính Konica Minolta) chúng được thiết kế đặc biệt cho các sản phẩm của Sony. Chúng tôi không đảm bảo hiệu quả hoạt động hoặc trục trặc có thể xảy ra khi sử dụng sản phẩm này với ống kính hay phụ kiện được sản xuất bởi các công ty khác.

    LƯU Ý:
    Hoạt động của các đèn flash Konica Minolta không được đảm bảo với SLT-A99/SLT-A99V/NEX-5R/NEX-6.