• Khẩu tương đương 35mm khi gắn vào máy chụp chuẩn APS

    202.5mm

   • Góc xem (35mm)

    18°

   • Nhóm / thành phần ống kính

    9 / 11

   • Góc xem (APS)

    12°

   • Số khẩu độ

    9

   • Vòng chỉnh tiêu cự

   • Đường kính của kính lọc

    77mm

   • Lấy nét gần nhất

    0.72m

   • Khẩu độ nhỏ nhất

    22

   • Mã hoá khoảng cách

   • Nút giữ nét

   • Đo khoảng cách

   • Dãi báo chiều sâu

   • Vòng giữ nét cố định

   • Khối lượng

    Khoảng 985g

   • Kích thước (Đường kính x chiều dài)

    88 x 114.5mm