Khẩu tương đương 35mm khi gắn vào máy chụp chuẩn APS
202.5mm
Góc xem (35mm)
18°
Nhóm / thành phần ống kính
9 / 11
Góc xem (APS)
12°
Số khẩu độ
9
Vòng chỉnh tiêu cự
Đường kính của kính lọc
77mm
Lấy nét gần nhất
0.72m
Khẩu độ nhỏ nhất
22
Mã hoá khoảng cách
Nút giữ nét
Đo khoảng cách
Dãi báo chiều sâu
Vòng giữ nét cố định
Khối lượng
Khoảng 985g
Kích thước (Đường kính x chiều dài)
88 x 114.5mm