Các bản cập nhật phần mềm của các mẫu máy này đã kết thúc và chúng không còn có sẵn để tải xuống.

  • Để kiểm tra xem mẫu máy của bạn có bị ảnh hưởng hay không, bạn có thể tham khảo Danh sách mẫu máy dưới đây.
  • Phần mềm của bạn có thể đã được cập nhật. Để tìm hiểu phiên bản phần mềm hiện có, bạn có thể tham khảo Kiểm tra phiên bản phần mềm của Tivi để được hướng dẫn thêm.

Danh sách mẫu máy

Mẫu máyPhiên bản phần mềm mới nhấtNgày phát hànhNgày kết thúc
KDL-32EX400, KDL-32EX500, KDL-32EX600, KDL-32EX700, KDL-32EX710, KDL-40EX400, KDL-40EX500, KDL-40EX600, KDL-40EX700, KDL-40EX710, KDL-40HX700, KDL-40HX800, KDL-40NX700, KDL-40NX710, KDL-40NX800, KDL-46EX500, KDL-46EX600, KDL-46EX700, KDL-46EX710, KDL-46HX700, KDL-46HX800, KDL-46HX900, KDL-46NX700, KDL-46NX710, KDL-52EX700, KDL-52HX900, KDL-52LX900, KDL-52NX800, KDL-55EX500, KDL-55EX710, KDL-55HX700, KDL-55HX800, KDL-55NX810, KDL-55NX815, KDL-60EX700, KDL-60LX900, KDL-60NX800, KDL-60NX810, KDL-60NX815Ver4.13101/201528/10/2021
KDL-22CX520, KDL-22EX420, KDL-22EX423, KDL-26EX420, KDL-26EX423, KDL-32CX520, KDL-32CX523, KDL-32EX420, KDL-32EX520, KDL-32EX523, KDL-32EX720, KDL-32EX723, KDL-40CX520, KDL-40CX523, KDL-40EX520, KDL-40EX523, KDL-40EX720, KDL-40EX723, KDL-40NX720, KDL-40NX723, KDL-46CX520, KDL-46CX523, KDL-46EX520, KDL-46EX523, KDL-46EX720, KDL-46EX723, KDL-46HX820, KDL-46HX920, KDL-46HX923, KDL-46HX925, KDL-46NX720, KDL-46NX723, KDL-55EX720, KDL-55EX723, KDL-55HX820, KDL-55HX920, KDL-55HX923, KDL-55HX925, KDL-55NX720, KDL-55NX723, KDL-60EX720, KDL-60NX720, KDL-60NX723, KDL-65HX920, KDL-65HX923, KDL-65HX925PKG4.02712/201428/10/2021
KDL-26EX550, KDL-32EX550, KDL-32EX650, KDL-32HX750, KDL-32HX75A, KDL-32NX650, KDL-40EX650, KDL-40EX65A, KDL-40HX750, KDL-40HX75A, KDL-40HX850, KDL-40HX855, KDL-40NX650, KDL-46EX650, KDL-46HX750, KDL-46HX75A, KDL-46HX850, KDL-46HX855, KDL-55HX750, KDL-55HX850, KDL-55HX855, KDL-55HX950, KDL-55HX955, KDL-65HX950, KDL-65HX955, KDL-32EX653, KDL-32HX753, KDL-40EX653, KDL-40HX753, KDL-40HX853, KDL-46EX653, KDL-46HX753, KDL-46HX853, KDL-55HX753, KDL-55HX853PKG2.12012/201428/10/2021
KLV-55EX630, KLV-60EX640Ver7.50612/201228/10/2021
KDL-55EX630, KDL-60EX640Ver8.01112/201228/10/2021
KD-55X8500A, KD-55X8504A, KD-55X9000A, KD-55X9004A, KD-65X8500A, KD-65X8504A, KD-65X9000A, KD-65X9004A, KDL-24W600A, KDL-32W600A, KDL-32W650A, KDL-32W654A, KDL-32W658A, KDL-32W670A, KDL-32W674A, KDL-40W900A, KDL-42W650A, KDL-42W654A, KDL-42W658A, KDL-42W670A, KDL-42W674A, KDL-42W800A, KDL-42W804A, KDL-42W850A, KDL-46W700A, KDL-46W704A, KDL-46W708A, KDL-46W900A, KDL-46W904A, KDL-46W950A, KDL-46W954A, KDL-47W800A, KDL-47W804A, KDL-47W850A, KDL-50W670A, KDL-50W700A, KDL-50W704A, KDL-50W708A, KDL-55W800A, KDL-55W804A, KDL-55W808A, KDL-55W850A, KDL-55W900A, KDL-55W904A, KDL-55W950A, KDL-55W954A, KDL-65W850APKG4.60010/201628/10/2021
KLV-22BX320, KLV-22CX320, KLV-26BX320, KLV-26CX320, KLV-32BX320, KLV-32CX320, KLV-32CX420, KLV-32NX520, KLV-40BX420, KLV-40CX420, KLV-40NX520Ver1.2410/201128/10/2021
KDL-22BX320, KDL-26BX320, KDL-32BX320, KDL-40BX420Ver2.27xxx09/201128/10/2021
KDL-50R550A, KDL-60R520A, KDL-60R550A, KDL-70R550AVer7.40604/201428/10/2021
KDL-32R420B, KDL-40R470B, KDL-48R470Bv1.12101/201528/10/2021
KDL-32R300B, KDL-40R350Bv1.51401/201528/10/2021
KD-49X8500B, KD-55X8500B, KD-55X9000B, KD-65S9000B, KD-65X8500B, KD-65X9000B, KD-65X9500B, KD-70X8500B, KD-75S9000B, KD-79X9000B, KD-85X9500B, KDL-32W700B, KDL-32W700C, KDL-40W600B, KDL-40W608B, KDL-40W700C, KDL-42W700B, KDL-42W800B, KDL-42W807B, KDL-42W900B, KDL-48W600B, KDL-48W608B, KDL-48W700C, KDL-50W700B, KDL-50W800B, KDL-50W807B, KDL-50W900B, KDL-55W800B, KDL-55W807B, KDL-55W950B, KDL-60W600B, KDL-60W850B, KDL-60W857B, KDL-65W950B, KDL-70W850B, KDL-70W857BPKG3.003GAA02/201728/10/2021
NSZ-GU1*REL06_NSZGU1_TW_ota2009_139330_20140325_URSC_S6725403/201428/10/2021
NSZ-GU1*REL06_NSZGU1_VN_ota2009_139330_20140325_URSC_S6725403/201428/10/2021
NSZ-GS7*REL11_NSZGS7_EC2_2205_136227_20130807_URSC_S6725409/201328/10/2021

* Để được hướng dẫn cách kiểm tra phiên bản phần mềm hiện tại của các sản phẩm này, hãy tham khảo liên kết Hướng dẫn trợ giúp này và tìm Build number (Số bản dựng).

Kiểm tra phiên bản phần mềm của Tivi

Để xác nhận xem Tivi của bạn đã có phiên bản mới nhất hay chưa hoặc cần cập nhật, vui lòng tham khảo Cách tìm tên mẫu máy, số sê-ri và phiên bản phần mềm hệ thống cho BRAVIA TV để kiểm tra phiên bản phần mềm hiện tại trên Tivi của bạn.

  • Nếu phiên bản hiển thị trên Tivi của bạn bằng hoặc cao hơn phiên bản mới nhất hiển thị trong bảng thì Tivi của bạn đã có phiên bản phần mềm mới nhất và không cần cập nhật.
  • Nếu phiên bản hiển thị trên Tivi của bạn thấp hơn phiên bản mới nhất được hiển thị trong bảng, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách chọn quốc gia / khu vực của bạn trong trang Danh sách trung tâm liên hệ này.