ID bài viết : S500061395 / Sửa lần cuối : 01/03/2018In

Làm thế nào để tạo Local Account?

Làm thế nào để tạo Local Account?

  Local account sẽ cho phép nhiều người dùng đăng nhập vào cùng máy tính  với các tập tin và các thiết lập riêng biệt nhưng vẫn có thể truy cập cùng một ứng dụng được cài đặt trong máy tính của bạn.

  1. Khởi động Charms bằng cách đặt con trỏ góc phải phía trên hoặc góc dưới bên trái.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn PC settings.
  4. Chọn Users.
  5. Chọn Add a user.
  6. Chọn Sign in without a Microsoft account.
  7. Chọn Local account.
  8. Nhập vào các mục sau:
   • User Name
   • Password
   • Reenter password
   • Password hint  
  9. Chọn Next.
    
  10. Chọn Finish.
    
  11. Tài khoản đã được cài đặt. Vui lòng khởi động lại máy để đăng nhập.