ID bài viết : S500061387 / Sửa lần cuối : 01/11/2012In

Làm thế nào để thực hiện phục hồi hệ thống trên hệ điều hành Windows 8?

Làm thế nào để thực hiện phục hồi hệ thống trên hệ điều hành Windows 8?

  Quá trình này chỉ áp dụng cho các máy tính có cài đặt sẵn hệ điều hành Windows 8.

   

  Lưu ý:

  • Nhấn phím F10 trong quá trình khởi động sẽ  không vào chế độ VAIO Care Rescue.
  • Nhấn phím F2 trong khi khởi động sẽ không vào menu cài đặt BIOS.
  1. Xác nhận rằng máy tính đã tắt.
  2. Nhấn nút Assist. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng để xác định vị trí nút Assist của máy tính.
  3. Chế độ VAIO Care Rescue được khởi động.
  4. Có 7 tùy chọn để lựa chọn: :
   • Phục hồi hoặc duy trì hệ thống của bạn (Recover or maintain your System) [F10].
    • Tùy chọn này cho phép người dùng thực hiện phục hồi hệ thống trở lại trạng thái  xuất xưởng.
   • Khởi chạy từ thiết bị (thiết bị USB / đĩa quang) [F11]. 
    • Tùy chọn này cho phép người sử dụng khởi động từ đĩa CD / DVD hoặc từ một thiết bị USB.
   • Khởi chạy BIOS [F2]. 
    • Tùy chọn này cho phép người dùng vào BIOS và sửa đổi hệ thống.
   • Shut down [F4].
    • Tùy chọn này cho phép người sử dụng tắt máy tính.
   • Start Windows [Esc].
    • Tùy chọn này cho phép người sử dụng khởi động vào Windows
   • Chọn language [F1].
    • Tùy chọn này cho phép người dùng lựa chọn ngôn ngữ.
  5. Chọn Recover or maintain your System [F10].
  6. Chọn cách bố trí bàn phím tại menu Choose your keyboard layout.
  7. Chọn Troubleshooter tại menu Choose an option.
  8. Chọn Recovery and maintenance tại menu Troubleshoot.
  9. Chọn Windows 8 tại menu Recovery Tool.
  10. VAIO Care Rescue Mode menu được hiển thị.
  11. Chọn Start recovery wizard.
  12. Chọn Skip rescue.
  13. Chọn Yes, I’m sure. sau đó  Start recovery.