ID bài viết : S500061385 / Sửa lần cuối : 01/03/2018In

Làm thế nào thay đổi các ứng dụng mặc định để sử dụng cho các tập tin chỉ định?

 Làm thế nào thay đổi các ứng dụng mặc định để sử dụng cho các tập tin chỉ định?

  1. Khởi động Charms bằng cách đặt con trỏ đến góc trên bên phải hoặc góc dưới bên trái.
  2. Chọn Search.
   https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/Win8/517429/2.png
  3. Chọn Default Programs.

  4. Chọn Set your default programs.

  5. Người dùng có thể chọn một ứng dụng cụ thể để chạy phần mở rộng tập tin.