ID bài viết : 00271152 / Sửa lần cuối : 19/11/2021In

Chính sách hỗ trợ nâng cấp Windows 11 cho máy tính Sony VAIO

    Xin lưu ý rằng Sony sẽ không cung cấp hỗ trợ Windows 11 cho máy tính Sony VAIO.

    Bộ xử lý được cài đặt trong máy tính Sony VAIO không đáp ứng các yêu cầu hệ thống tối thiểu của Microsoft dành cho Windows 11. Do đó, Sony không thể đảm bảo khả năng tương thích cũng như hỗ trợ nâng cấp lên Windows 11.

    Nếu bạn vẫn quyết định tiếp tục nâng cấp sau khi đọc thông tin này, hãy đảm bảo sao lưu dữ liệu và tạo phương tiện khôi phục cho hệ thống của bạn trước khi bắt đầu.

    LƯU Ý: Thông tin này chỉ áp dụng cho các máy tính Sony VAIO cũ do Sony sản xuất và bán. Để được hỗ trợ cho máy tính VAIO® do VAIO Corporation sản xuất và bán, vui lòng tham khảo trang web hỗ trợ VAIO Corporation tương ứng của bạn.