ID bài viết : 00188943 / Sửa lần cuối : 06/07/2020In

Thông báo về việc ngừng hỗ trợ tải về Trình điều khiển và Phần mềm cho máy tinh VAIO.

  Kính gửi quý khách hàng,

  Sony xin thông báo sẽ ngừng hỗ trợ tải về phần mềm và trình điều khiển cho các máy tính VAIO được cài đặt sẵn các hệ điều hành Windows sau:  

  •        Windows 95
  •        Windows 98
  •        Windows 98 SE
  •        Windows ME
  •        Windows 2000
  •        Windows XP
  •        Windows Vista

  Sau ngày 01/03/2018, chúng tôi sẽ không còn cung cấp trình điều khiển và phần mềm cho các máy tính VAIO này.

  •        Windows 7

  Sau ngày 01/01/2021, chúng tôi sẽ không còn cung cấp trình điều khiển và phần mềm cho các máy tính VAIO này.