ID bài viết : 00146113 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để truy cập vào các thiết lập tài khoản, khóa hoặc đăng xuất khỏi tài khoản hiện tại, hoặc chuyển sang một tài khoản người dùng khác

Làm thế nào để truy cập vào các thiết lập tài khoản, khóa hoặc đăng xuất khỏi tài khoản hiện tại, hoặc chuyển sang một tài khoản người dùng khác.

  Thực hiện theo các bước sau để truy cập vào các thiết lập tài khoản, khóa hoặc đăng xuất khỏi tài khoản hiện tại, hoặc chuyển sang một tài khoản người dùng khác.

  1. Nhấp vào nút Start và ở góc trên bên phải của Start Menu, nhấp vào tài khoản người dùng hiện tại.
  2. Trong trình đơn tùy chọn tài khoản, nhấn vào đây để chọn tùy chọn mong muốn:Account Options Menu
   • Để cấu hình các tài khoản hiện tại, thêm một tài khoản người dùng, hoặc sửa đổi bất kỳ thiết lập tài khoản khác, nhấp vào Change account settings.
   • Để khóa tài khoản người dùng hiện tại và hiển thị màn hình khóa, nhấn Lock.
   • Để đăng xuất khỏi tài khoản người dùng hiện tại, nhấp vào Sign out.
   • Để chuyển sang một tài khoản khác, nhấp chuột vào tài khoản người dùng mong muốn.