ID bài viết : 00059017 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Cách thiết lập kết nối đến mạng không dây hoặc điểm truy cập.

  Thực hiện các bước sau để kết nối tới một mạng không dây hoặc điểm truy cập.

  QUAN TRỌNG:

  • Trước khi bắt đầu quy trình này, đảm bảo rằng nút chuyển đổi Wireless bên ngoài được bật On.
  • Không phải tất cả máy tính đều có nút bật/tắt Wireless bên ngoài. Để xem máy tính bạn có nút bất/tắt Wireless bên ngoài hay không, kiểm tra thông số kỹ thuật của máy tính.
  • Nếu bạn cố gắng kết nối tới một mạng mà mật khẩu bảo vệ, đảm bảo rằng bạn đã có mật mã thích hợp từ quản trị mạng trước khi kết nối.
  1. Trỏ chuột tới (nhưng không nhấp) góc phải dưới hoặc góc phải trên của màn hình và nhấp để chọn thanh charm Settings.
   Image

   LƯU Ý: Phím kết hợp Windows Logo + I cũng có thể đưa bạn tới màn hình Settings.

  2. Trong màn hình Settings, nhấp vào biểu tượng Networks.
   Image
  3. Trong màn hình Networks, nhấp để thay đổi Wi-Fi thiết lập thành On, và Airplane mode được thiết lập là Off.
   Image
  4. Dưới tùy chọn Wi-Fi, nhấp để chọn mạng wireless bạn muốn sử dụng, nhấp để chọn Connect automatically (nếu muốn), và sau đó nhấp nút Connect.
   Image

   QUAN TRỌNG: Nếu được nhắc mật khẩu, bạn sẽ cần phải nhập mật khẩu thích hợp để truy cập vào mạng được chọn. Nếu bạn không biết mật khẩu thích hợp bạn sẽ không thể kết nối được mạng.