ID bài viết : 00059026 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để đảm bảo tính năng Wi-Fi được bật.

  Thực hiện các bước dưới đây để xác thực kết nối wireless:

  1. Trỏ chuột tới (nhưng không nhấp) góc phải bên dưới hoặc góc phải bên trên của màn hình, và sau đó nhấp để chọn Settings.
   Image

   LƯU Ý: Tổ hợp phím Windows Logo + I cũng sẽ đưa bạn đến màn hình Settings.

  2. Tại màn hình Settings, nhấp biểu tượng Networks.
   Image
  3. Trong màn hình Networks, nhấp để đảm bảo thiết lập Wi-Fi được thiết lập là On.
  4. Khi thiết lập Wi-Fi được xác nhận là On, xác thực kết nối tới điểm truy cập bạn mong muốn.
   Image