ID bài viết : 00132332 / Sửa lần cuối : 08/10/2015

Làm thế nào để đặt mua đĩa phục hồi máy tính VAIO

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Đĩa phục hồi máy tính VAIO thì có sẵn tại các Trung tâm Bảo hành trong mỗi nước

Đối với các nước trong khu vực Châu Á TBD: nhấp vào đây

Tất cả các nước khác: Truy cập trang web Sony toàn cầu

Lưu ý:

  • Đĩa phục hồi là cần thiết nếu bạn đã gỡ bỏ các phân vùng phục hồi VAIO của bạn (có thể truy cập bằng cách nhấn F10 lúc khởi động), và bạn chưa tạo đĩa phục hồi từ Recovery Center.

  • Để biết thêm thông tin hông tin về quá trình phục hồi có thể được tìm thấy trong Troubleshooting and Recovery Guide bạn nhận được với máy tính VAIO của bạn.