ID bài viết : 00132745 / Sửa lần cuối : 15/10/2015In

Hướng dẫn kết nối VAIO với các thiết bị Sony bằng ứng dụng Remote Keyboard

  Kết nối VAIO với các thiết bị Sony bằng ứng dụng Remote Keyboard.

   

  Remote Keyboard là một ứng dụng được sử dụng để cho phép máy tính VAIO kết nối với các thiết bị Sony như BRAVIA, PlayStation® 3, Blu-ray Disc™ Player và các thiết bị Sony tương thích khác. VAIO hoạt động như một bàn phím cho tất cả Thiết bị Sony để nhập thông tin văn bản một cách nhanh chóng và thuận tiện và gửi đến các thiết bị tương ứng.

  Đây là các bước sử dụng ứng dụng Remote Keyboard:

  1. Nhấp nút Start.
  2. Trỏ chuột vào Remote Keyboard Imagetrong menu Start hoặc nhập 'remote keyboard' trong Search box sang locate ứng dụng.
  3. Nhấp phải vào nút Register New Device.
    
  4. Chọn loại thiết bị (type of device) bạn muốn kết nối với VAIO.
   Lưu ý:
   • Đối với PlayStation® 3, cần thiết phải kết nối Bluetooth.
   • Đối với BRAVIA và đầu đĩa Blu-ray DiscTM, kết nối được tạo thông qua Mạng tại nhà.
     
  5. Nếu bạn muốn kết nối máy tính VAIO của bạn với PlayStation® 3, đảm bảo kết nối Bluetooth connection được thành lập. Nếu bạn muốn kết nối máy tính VAIO của bạn với BRAVIA, đảm bảo kết nối được thành lập qua Mạng tại nhà.
  6. Sau khi thực hiện xong, thực hiện đăng ký thiết bị của PlayStation® 3, BRAVIA hoặc đầu đĩa Blu-ray™ của bạn. Thực hiện các Bước tiếp theo theo hướng dẫn của Remote Keyboard.
   Lưu ý:
   Đăng ký của thiết bị chỉ thực hiện một lần. Không cần thiết đăng ký cho các kết nối thành công với các thiết bị tương tự.
  7. Sau đó bạn sẽ có thể sử dụng bàn phím VAIO để nhập liệu cho PlayStation® 3, BRAVIA hoặc đầu đĩa Blu-rayTM.
   Đây là một ảnh chụp màn hình mẫu cho một kết nối thành công với đầu đĩa Blu-rayTM.