ID bài viết : 00140673 / Sửa lần cuối : 01/02/2016In

Cài đặt Windows Update báo lỗi 80240020.

Cài đặt Windows Update báo lỗi 80240020.

    Lỗi Windows Update Installation Failure 80240020 xảy ra nếu bạn cố gắng thực hiện nâng cấp hệ điều hành Windows 10 trước khi được thông báo, và khi một hoặc nhiều ứng dụng hoặc các tiện ích ổ đĩa cần phải gỡ bỏ trước khi nâng cấp. Bản cập nhật không thành công sẽ được ghi vào lịch sử Cập nhật Windows và sẽ cho thấy đây chỉ là một tác động của quá trình triển khai nâng cấp. Máy tính nhận được thông báo lỗi này cũng sẽ nhận được sự hướng dẫn về cách khắc phục nó khi họ đang thực hiện nâng cấp.

    Chúng tôi khuyên rằng bạn nên  ĐỢI để cài đặt nâng cấp Windows 10  cho đến khi tất cả các trình điều khiển có sẵn từ Sony, và cho đến khi máy tính của bạn nhận được một thông báo từ Microsoft rằng máy tính của bạn đã sẵn sàng để nâng cấp.

    LƯU Ý: Microsoft đã đăng nội dung về vấn đề này tại diễn đàn Microsoft Community.