ID bài viết : 00124777 / Sửa lần cuối : 28/07/2015In

Media Go bị lỗi khi cài đặt vào máy tính. Một thông báo báo lỗi rằng mglyricsPS.dll thất bại trong việc đăng kí

    Để giải quyết vấn đề này, xin vui lòng cài đặt Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013

    LƯU Ý:  Xin truy cập vào trang web  Media Go™ để biết thêm thông tin chi tiết và Những câu hỏi thường gặp (FAQs)