ID bài viết : 00062092 / Sửa lần cuối : 29/03/2019In

Làm thể nào để tùy chỉnh màn hình khóa (Lock screen) để thêm vào hoặc loại bỏ các thông báo trạng thái ứng dụng trong Windows 8.1

  Lock Screen  (màn hình khóa) có thể được tùy chỉnh để hiển thị thông báo trạng thái từ các ứng dụng khác nhau. Ngoài ra, một số ứng dụng cũng có thể được thiết lập để hiển thị không chỉ thông báo trạng thái, mà còn có thông tin chi tiết .

  LƯU Ý: Hiện nay chỉ có các ứng dụng nhất định có thể thêm vào màn hình Lock Screen, tuy nhiên các ứng dụng khác có thể được thêm vào màn hình khóa khi được cài đặt từ Windows Store .

  Thực hiện theo các bước sau để thêm hoặc loại bỏ một thông báo trạng thái ứng dụng trên màn hình khóa.

  1. Di chuyển đến (nhưng không nhấp chuột) góc dưới hoặc góc trên bên phải của màn hình và nhấp chuột để chọn thanh charm Settings.
   Image

   U Ý: Tổ hợp phím Win + I cũng sẽ chuyển đến màn hình Settings.

  2. Tại màn hình Settings, ở góc dưới bên phải, nhấp vào Change PC settings.
   Image
  3. Tại màn hình PC Settings, nhấp vào PC and devices.
  4. Tại màn hình PC and devices, tại tab Lock Screen, cuộn xuống để xem mục Lock screen apps.
   Image
  5. Tại màn hình Lock screen apps,  bên dưới Choose apps to run in the background... , nhấp vào một trong các biểu tượng  + (Cộng)  và sau đó bấm vào để chọn ứng dụng mong muốn.
   Image

   U Ý

   • Các ứng dụng sẽ được hiển thị trên màn hình Khóa (Lock Screen) theo thứ tự trình bày trong mục Lock screen apps.
   • Khi một ứng dụng được lựa chọn cho một vị trí nhất định, biểu tượng sẽ thay đổi từ một + (Cộng) sang một biểu tượng thích hợp với các ứng dụng được chọn.
   • Để loại bỏ một ứng dụng, nhấp vào biểu tượng ng dụng mong muốn và sau đó bấm Don't show quick status here
  6. Để lựa chọn một ứng dụng hiển thị trạng thái chi tiết, tại Choose an app to display detailed status, nhấp vào biểu tượng + (Cộng), và sau đó nhấp vào để chọn ứng dụng mong muốn.
   Image