ID bài viết : 00062171 / Sửa lần cuối : 29/03/2019In

Làm thế nào để cài đặt hoặc cài đặt lại phần mềm VAIO Messenger trong Windows 8 và 8.1.

  Theo các hướng dẫn này để thực hiện các bước cần thiết để gỡ bỏ hoàn toàn phần mềm VAIO Messenger và tất cả các dịch vụ, tập tin và thư mục liên quan về trạng thái ban đầu trước khi cài đặt phần mềm. Một khi hoàn thành, nếu bạn muốn cài đặt lại phần mềm VAIO Messenger, đầu tiên bạn sẽ cần gỡ bỏ hoàn toàn phần mềm SQL Express/SQL Compact, và sau đó tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của phần mềm VAIO Messenger.

  QUAN TRỌNG: Trước khi bắt đầu quy trình này, sẽ cần thiết để hiển thị tất cả các tập tin và thư mục cấu hình hệ điều hành 

  Gỡ bỏ cài đặt phần mềm VAIO Messenger:

  1. Nhấn tổ hợp phím Windows Logo + X trên bàn phím và, từ danh sách, chọn Control Panel.
   Image

   LƯU Ý: Bởi vì Control Panel là một ứng dụng Windows Desktop truyền thống, giao diện sẽ thay đổi thành Desktop và cửa sổ Control Panel sẽ mở.

  2. Trong cửa sổ Control Panel, nhấp Programs and Features.
  3. Trong cửa sổ Programs and Features, nhấp để chọn Oasis2service, sau đó nhấp Uninstall.

   LƯU Ý:

   • Nếu có bất kỳ thời điểm nào trong suốt quá trình này bạn được hỏi mật khẩu adminstrator hoặc User Account Control được hiển thị, nhập mật khẩu thích hợp, hoặc nhấp Yes.
   • Nếu có bất kỳ thời điểm nào trong suốt quá trình này, gợi ý Are you sure xuất hiện, nhấp Yes.
  4. Một khi gỡ bỏ hoàn tất Oasis2service, nhấp để chọn VAIO Messenger từ danh sách và nhấp tiếp Uninstall.
  5. Khởi động lại máy tính.
  6. Một khi máy tính đã được khởi động lại hoàn toàn, nhấp Start và sau đó nhấp Computer.
  7. Nhấp đúp chuột vào Local disk (C:).
  8. Dưới Local disk (C:), nhấp đúp chuột vào thư mục Program Files (x86) đối với hệ điều hành 64 bit, hoặc thư mục Program Files đối với hệ điều hành 32 bit.
  9. Trong thư mục Program Files/Program Files (x86), nếu có thư mục DDNi, nhấp để chọn thư mục đó và sau đó nhấp phím Delete trên bàn phím.
  10. Trở về thư mục Local disk (C:) và nhấp đúp chuột vào thư mục Programdata.
  11. Trong thư mục Programdata, nếu có thư mục DDNi, nhấp để chọn thư mục đó và nhấn phím Delete trên bàn phím.

  Gỡ bỏ phần mềm VAIO Messenger hoàn tất.


  Gỡ bỏ phần mềm SQL Express/SQL Compact:

  1. Nhấn tổ hợp phím Windows Logo + X trên bàn phím và, từ danh sách, chọn Control Panel.
  2. Trong cửa sổ Control Panel, nhấp Programs and Features.
  3. Trong cửa sổ Programs and Features, nhấp để chọn SQL Express hoặc SQL Compact, và sau đó nhấp Uninstall.

   LƯU Ý:

   • Nếu có bất kỳ thời điểm nào trong suốt quá trình này bạn được hỏi mật khẩu adminstrator hoặc User Account Control được hiển thị, nhập mật khẩu thích hợp, hoặc nhấp Yes.
   • Nếu có bất kỳ thời điểm nào trong suốt quá trình này, gợi ý Are you sure xuất hiện, nhấp Yes.
  4. Khi quá trình gỡ bỏ hoàn tất, khởi động lại máy tính.

  Gỡ bỏ phần mềm SQL Server Express hoặc SQL Compact hoàn tất.


  Cài đặt phần mềm VAIO Messenger:

  Theo các bước này để cài đặt (hoặc cài đặt lại) phần mềm VAIO Messenger và nhận các thông điệp từ Sony, bao gồm các thông tin hỗ trợ, cung cấp và cảnh bảo.

  1. Mở Internet Browser và đi đến đây để nhận tập tin cài đặt VAIO Messenger: http://ddni.o.miisolutions.net/VAIO_Messenger_Setup_2.0.382.0.zip
  2. Tại hộp thoại Save As, nhấp vào tùy chọn SAVE, chọn Desktop là vị trí mà bạn muốn lưu tập tin cài đặt, và sau đó nhấp nút SAVE.

   LƯU Ý: Tập tin cài đặt sẽ bắt đầu được tải về tới Desktop (hoặc 1 nơi nào cụ thể). Thời gian tải về sẽ tùy thuộc vào tốc độ kết nối Internet, nhưng cần phải ngắn bởi vì tập tin chỉ khoảng 7.5 MB.

  3. Một khi hoàn thành tải về, nhấp nút CLOSE.
  4. Xác định tập tin cài đặt trên Desktop (hoặc nơi cụ thể) được lưu, nhấp chuột phải vào biểu tượng thư mục và nhấp Extract files.
  5. Mở thư mục chứa các tập tin giải nén và nhấp đúp chuột vào tập tin VAIO Messenger Setup.

   LƯU Ý: Nếu gợi ý adminstrator hoặc User Account Control được hiển thị, nhập mật khẩu thích hợp, hoặc nhấp Yes.

  6. Tại màn hình MS SQL Compact install, nhấp NEXT.
  7. Tại màn hình VAIO Messenger install, nhấp NEXT.
  8. Tại màn hình VAIO Messenger installation complete, nhấp FINISH.
  9. Khởi động lại máy tính.

  Cài đặt phần mềm VAIO Messenger hoàn tất.