ID bài viết : 00059499 / Sửa lần cuối : 29/03/2019In

Làm thế nào để truy cập và sử dụng tiện ích Windows Update.

  Windows Update là một tiện ích của Microsoft mà cho phép hệ điều hành nhận các bản cập nhật phần mềm để giải quyết những vấn đề cụ thể. Theo các bước sau để truy cập và sử dụng tiện ích Windows Update để kiểm tra những bản nâng cấp hệ điều hành.

  1. Trỏ tới (nhưng không nhấp) góc phải dưới hoặc góc phải trên, và sau đó nhấp để chọn biểu tượng Settings.
   Image

   LƯU Ý: Phím kết hợp Windows Logo + I cũng sẽ đưa bạn tới màn hình Settings.

  2. Trong màn hình Settings, trong góc phải dưới, nhấp Change PC settings.
   Image
  3. Trong màn hình PC Settings, nhấp để chọn Update and recovery.
  4. Trong màn hình Update and recovery, nhấp nút Check now.
  5. Tiện ích Windows Update sẽ bắt đầu ngay bây giờ để tìm kiếm bất cứ bản cập nhật nào sẵn có cho máy tính của bạn.