ID bài viết : 00063130 / Sửa lần cuối : 27/05/2014In

Làm thế nào để cài đặt 1 chương trình hoặc ứng dụng trong Windows 8 và 8.1.

  Thực hiện các bước sau để cài đặt 1 chương trình hoặc ứng dụng.


  QUAN TRỌNG: Thực hiện quy trình này để cài đặt các ứng dụng từ Windows Store 

  Để cài đặt 1 chương trình từ CD hoặc DVD, đưa đĩa vào máy tính và theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc cài đặt chương trình.

  LƯU Ý:

  • Nhiều chương trình được cài đặt từ CD hoặc DVD sẽ khởi động một chương trình cài đặt tự động. Trong trường hợp này, trong cửa sổ AutoPlay, nhấp chọn để chạy cài đặt.
  • Nếu có lỗi tương thích xảy ra khi cài đặt 1 chương trình phiên bản cũ, cài đặt chương trình bằng cách sử dụng Program Compatibility Mode .
  • Nếu chương trình không bắt đầu cài đặt, tham khảo hướng dẫn cài đặt đi kèm với chương trình. Thông tin này giống như sẽ cung cấp các hướng dẫn để tự cài đặt. Nếu thông tin không thể truy cập được, duyệt tìm ổ đĩa và mở tập tin cài đặt ứng dụng,  thường được gọi là Setup.exe hoặc Install.exe.


  Để cài đặt 1 chương trình hoặc ứng dụng từ Internet, sử dụng 1 trình duyệt web để tới trang website thích hợp và nhấp vào đường dẫn chương trình hoặc ứng dụng để được cài đặt. Khi đường dẫn đã được nhấp, làm 1 trong các mục sau:

  • Để cài đặt 1 chương trình hoặc ứng dụng ngay lập tức, nhấp Open hoặc Run, và thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.
  • Để cài đặt 1 chương trình hoặc ứng dụng sau, nhấp Save và tải về tập tin cài đặt tới một nơi trên máy tính. Để cài đặt chương trình hoặc ứng dụng, vào nơi tải về và nhấp đúp chuột vào tập tin, sau đó thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

  LƯU Ý:

  • Tải tập tin cài đặt vào 1 vị trí đã biết trên máy tính là lựa chọn an toàn hơn bởi vì tập tin cài đặt có thể được quét virus trước khi thực hiện.
  • Như 1 biện pháp bổ sung bảo vệ, chỉ tải về và cài đặt chương trình hoặc ứng dụng từ nhà xuất bản hoặc website được tin cậy và có uy tín.