ID bài viết : 00146100 / Sửa lần cuối : 23/03/2016In

Hướng dẫn sử dụng các tính năng System Restore để khôi phục lại máy tính về khoảng thời gian trước đó.

Hướng dẫn sử dụng các tính năng System Restore để khôi phục lại máy tính về khoảng thời gian trước đó.

  Các bước để khôi phục lại máy tính về một thời gian trước đó bằng tính năng System Restore sẽ thay đổi tùy thuộc vào hệ điều hành được cài đặt trên máy tính.

  LƯU Ý: Tính năng System Restore là một công cụ Microsoft tích hợp với hệ điều hành Windows sẽ giúp quay trở lại tình trạng của hệ điều hành máy tính, các tập tin hoặc các cài đặt, các cập nhật và cài đặt tương tự như khi chúng đang ở trong một thời điểm xác định trước đó. System Recovery sẽ trả lại toàn bộ máy tính về các thiết lập mặc định, trở lại trạng thái tương tự như máy tính mới bạn đã mua.

  • System Restore: System Restore có thể khắc phục các vấn đề như các tập tin khởi động hệ thống bị hư hỏng hoặc mất nhưng không thể cài đặt lại phần mềm hoặc dữ liệu phục hồi bị xóa. Nó cũng sẽ không loại bỏ bất kỳ phần mềm đã cài đặt hoặc xóa bất kỳ dữ liệu người dùng từ các ổ đĩa cứng. Các bước để thực hiện System Restore khác nhau tùy theo hệ điều hành Windows được cài đặt và được nêu chi tiết dưới đây.
  • System Recovery: System Recovery sẽ cài đặt lại các phần mềm về tình trạng cài đặt xuất xưởng nhưng sẽ, như là một phần của quá trình phục hồi, loại bỏ tất cả các dữ liệu phần mềm và người dùng cài đặt từ ổ đĩa cứng. Điều này có nghĩa rằng tất cả mọi thứ đang bị xóa - tất cả các dữ liệu, bất kỳ dữ liệu nhiễm virus, và bất kỳ phần mềm đã cài đặt. Các bước để thực hiện System Recovery khác nhau tùy theo dòng máy tính của bạn. Thông tin về cách để thực hiện System Recovery được bao gồm với các hướng dẫn sử dụng đi kèm theo Máy tính VAIO của bạn.
   hực hiện theo các liên kết thích hợp dưới đây để thiết lập và sử dụng các tính năng System Restore để khôi phục lại máy tính về thời gian trước đó.
  • Hệ điều hành Windows® 10
  • Hệ điều hành Windows® 8.1/8
  • Hệ điều hành Windows® 7