ID bài viết : 00062983 / Sửa lần cuối : 29/03/2019In

Làm thế nào để chuyển từ sử dụng tài khoản Microsoft đến sử dụng 1 tài khoản người dùng trong máy Windows 8.

  Từ tài khoản Microsoft, theo các bước sau để đăng nhập vào 1 tài khoản người dùng trong máy:

  1. Trỏ chuột tới (nhưng không nhấp) góc phải dưới hoặc góc phải trên của màn hình, và sau đó nhấp để chọn thanh charm Settings.
   Image

   LƯU Ý: Phím kết hợp Windows Logo + I cũng sẽ đưa bạn tới màn hình Settings.

  2. Trong màn hình Settings, trong góc phải dưới, nhấp Change PC settings.
   Image
  3. Trong màn hình PC Settings , nhấp thanh Users.
  4. Trên thanh Users, nhấp Switch to Local Account.
   Image

   LƯU Ý: Nếu được hỏi để xác thực tài khoản hiện tại của bạn, nhập mật khẩu tài khoản Microsoft và sau đó nhấp nút Next.

  5. Trong màn hình Switch to a local account, nhập User name, Password, nhập lại password lần nữa, tạo 1 Password hint, và sau đó nhấp nút Next.
   Image
  6. Trong You're almost done , nhấp nút Sign out and finish.
   Image